சிறப்பு பதிவுகள்

ரோஹித் வெமுலா – முற்றுப்பெறாத ஓவியம்

ரோஹித்தின் பிறந்தநாளான ஜனவரி 30 அன்று இதைப் பதிவேற்றுவது தற்செயல் நிகழ்வுதான் எனினும், தன் பிறப்பே மரணத்தையொத்த விபத்து என்று ஏன் சொன்னார் ரோஹித் ...

மேலும்