சிறப்பு பதிவுகள்

காவி கூட்டத்தின் முகத்தில் அறைந்த சுங்கண்ணா

காவி கூட்டத்தின் முகத்தில் அறைந்த டாக்டர்.சுங்கண்ணா வெல்புலா!

 


மேலும்
மார்க்சீயர் வேடத்தில் ரங்கநாயகம்மா

மார்க்சீயர் வேடத்தில் அம்பேத்கரை சிறுமைப்படுத்தும் ரங்கநாயகம்மா - ஆதவன் தீட்சண்யா தோழர். அதியன் ஆதிரை வாங்கி அனுப்பிய ரங்கநாயகம்மாவின் ‘சாதியப் ...

மேலும்