சிறப்பு பதிவுகள்

பெண் விடுதலையில் அம்பேத்கர்

* 1919 – பெண்களுக்கான சிறப்பு மாநாடுகளில் அம்பேத்கர் கலந்து கொண்டு, தலித் சமூகம் விடுதலை பெற, அதன் முன் தேவையாக தலித் சமூகப் ...

மேலும்
காவி கூட்டத்தின் முகத்தில் அறைந்த சுங்கண்ணா

காவி கூட்டத்தின் முகத்தில் அறைந்த டாக்டர்.சுங்கண்ணா வெல்புலா!

 


மேலும்